غربالگری 3 ماهه اول Tag

غربالگری-در-بارداری

تست غربالگری دوران بارداری

تست غربالگری دوران بارداری اگرچه بسیاری از نوزادان سالم متولد می شوند ، اما به میزان 2 تا 3 درصد از نوزادان در هنگام تولد ، با نقایص مادرزادی روبه رو می باشند . همچنین از شایع ترین این بیماری های سندرم داون ، می توان...