تست TSH Tag

تست TSH

تست TSH

تست TSH به منظور بررسی عملکرد غده تیروئید تست TSH در نظر گرفته می شود با انجام این آزمایش اختلالات غده تیروئیدی کم کاری و پر کاری تیروئید مورد بررسی قرار می گیرد . [caption id="attachment_11477" align="alignnone" width="300"] تست TSH[/caption] در صورت بروز مشکلی در غده تیروئید باید...