آزمایش کم کاری تیروئید Tag

آزمایش کم کاری تیروئید

آزمایش کم کاری تیروئید

آزمایش کم کاری تیروئید تیروئید متشکل از غده ای کوچکی که به شکل پروانه می باشد و جایگاه آن در قسمت جلوی گردن است . این غده تیروئید تری یدوتیرونین (T3)  و تیروکسین (T4)  را تولید می کند . وظیفه این هورمون ها تنظیم تولید پروتئین...

آزمایش کم کاری و پرکاری تیروئید

آزمایش کم کاری و پرکاری تیروئید

آزمایش کم کاری و پرکاری تیروئید شرایط آزمایش تیروئید معمولا برای آزمایش کم کاری و پرکاری تیروئید نیاز به آمادگی کمی  می باشد، با این وجود اگر بیماری خاصی دارید یا از داروی خاصی استفاده می کنید باید موضوع را با پزشکتان در میان بگذارید . زیرا...