فوریه 2018

هورمون شناسی چیست

هورمون شناسی چیست هورمون ماده ای شیمیایی (استروئیدی و پروتئینی) است، که این ماده روی سلول های هدف گیرنده قرار داشته و با نشستن روی آن اعمال سلول را تغییر خواهد داد. مقدار هورمون ها توسط اعضای دستگاه درون ریز و با دستگاه عصبی تنظیم می...

نحوه خواندن آزمایش‌های هماتولوژی یا CBC

نحوه خواندن آزمایش‌های هماتولوژی یا CBC

نحوه خواندن آزمایش‌های هماتولوژی یا CBC هماتولوژی چیست به شمارش کامل پلاکت ها و گلبول های خون هماتولوژی گفته می شود. هماتولوژی را به اصطلاح CBC می نامند. این آزمایش جهت تشخیص و بررسی بیماری های مربوط به خون و یا تشخیص بیماری هایی که بتوان از...

هماتولوژی چیست

هماتولوژی چیست هماتولوژی و یا همان خون شناسی به منظور تشخیص بیماری های خونی انجام می شود. در فرآیند هماتولوژی یاخته های خونی، انعقاد خون، فرآیند خون سازی بررسی می شود. برای تشخیص بیماری های خونی نیاز به شناخت کامل اجزای خون و فرآورده های خونی بستگی...

کم کاری تیروئید در نوزادان

کم کاری تیروئید در نوزادان هورمون تیروئید نقش مهمی در رشد و بلوغ بیشتر اندام های بدن، به ویژه مغز دارند. هیپوتیروئیدی در نوجوانان و کودکان، در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع، منجر به عوارض جدی مانند: رشد ضعیف و عقب ماندگی ذهنی آن...