میکروب شناسی

میکروب شناسی

برای تشخیص بسیاری از بیماری ها با انجام آزمایشاتی به بررسی انواع میکروب ، باکتری و انگل ها می پردازد . بخش میکروب شناسی آزمایشگاه قاضی عسگر شامل باکتری شناسی، انگل شناسی ، قارچ شناسی و آنالیز مایعات بیولوژیک می باشد. در این بخش ازآزمایشگاه کارشناسان مجرب و متخصصی وجود دارد.

قسمت باکتری شناسی

در این بخش تجهیزاتی شامل هود لامینار ، هود معمولی ، انکوباتور 37 درجه مخصوص کشت های روتین ، انکوباتور 37 درجه مخصوص کشت های بی هوازی، سانتریفیوژ و میکروسکوپ می باشد.

آزمایشاتی که در این بخش انجام می شود شامل آنالیز ادرار کشت و آنتی بیوگرام ادرار، آنالیز و کشت مایعات بیولوژیک بدن از قبیل CSF ، مایع آسیت و مایع پلور می باشد. در آزمایشگاه قاضی عسگر از مواد و محلول های آزمایشگاهی با کیفیت مرغوب استفاده می شود.

قسمت قارچ شناسی

در این قسمت از آزمایشگاه، تشخیص بیماری ها با دقت فراوان و با درصد پایین خطا آزمایشاتی با استفاده از محلول KOH10% ، رنگ آمیزی متیلن بلو و کاربرد لامپ Wood  انجام می شود.

 

قسمت انگل شناسی

از طریق انجام آزمایشاتی در این قسمت پارازیت های رایج قابل شناسایی می باشد .