راهنمای بیماران

راهنمای بیماران

راهنمای ناشتایی

برای انجام آزمایشات نیاز به آمادگی هایی است که باید توسط فرد صورت گیرد . در هر آزمایشی این آمادگی ها بر اساس فاکتورهای سن، نوع آزمایش و جنسیت متفاوت می باشد. برای مواردی که نیاز است فرد قبل از آزمایش ناشتا باشد توصیه های به شرح ذیل ضروری می باشد :

 1. باید فرد شب قبل از آزمایش ناشتا باشد و چیزی جز آب ننوشد .
 2. سعی کیند در طول شب استراحت کافی داشته باشید زیرا میزان فعالیت روزمره بر نتیجه برخی از آزمایش ها تاثیر گذار می باشد . بهتر است قبل از ساعت 9 صبح به آزمایشگاه مراجعه کنید.
 3. برای انجام آزمایش کلسترول و تری گلیسیرید برای بررسی میزان چربی خون باید 12 الی 14 ساعت قبل از آزمایش ناشتا بود.
 4. از نوشیدن مایعاتی مانند آب میوه ، چایی و قهوه جز آب قبل از انجام آزمایش خودداری کنید .
 5. در طول مدت زمان ناشتایی از مصرف هرگونه دخانیات مانند سیگار جلوگیری کنید زیرا باعث تغییر در سیستم گوارشی شده و نتایج حاصل از آزمایش درست نمی شود.
 6. بهتر است برای جلوگیری از گرسنگی زیاد بیش از 16 ساعت ناشتا نباشید.
 7. از هرگونه ورزش کردن در زمان ناشتایی اجتناب کنید.

راهنمای نمونه ادرار در مردان

برای تشخیص بیماری های عفونی مجاری دفع ادرار و بیماری های کلیوی از آزمایش ادرار استفاده می شود که برای نمونه ادرار رعایت نکات ذیل ضروری است:

 1. بهترین زمان برای جمع آوری نمونه ادرار اولین ادرار در صبح می باشد.
 2. بعد از انجام نمونه گیری محل ادرار را با آب صابون شسته و آن را کاملا خشک کنید.
 3. در زمان باز کردن ظرف نمونه گیری از تماس دست با داخل ظرف جدا اجتناب کنید و درب آن را با احتیاط باز و بسته کنید.
 4. ادرار را طوری در ظرف نمونه گیری بریزید که نصف یا یک چهارم ظرف را پر کند.
 5. در صورتی که نمونه ادرار در منزل جمع آوری می شود تا یکساعت بعد از آن به آزمایشگاه رسانده و تا آن موقع در یخچال نگهداری شود.

راهنمای نمونه ادرار در بانوان

 1. قبل از جمع آوری نومنه ادرار دست های خود را به دقت با صابون بشورید.
 2. در زمان باز و بسته کدن ظرف نمونه گیری دستهای خود را در تماس با داخل ظرف قرار ندهید.
 3. بعد از نمونه گیری لب های واژن و مجرای خروجی ادرار  و نواحی اطراف آن را به دقت شسته و این کار را از سمت جلو به عقب انجام دهید.
 4. ظرف نمونه گیری زا تا نصف یا یک چهارم از ادرار پر کنید .
 5. از تماس ظرف نمونه گیری با پوست ناحیه تناسلی خودداری کنید.
 6. در صورتی که در دوره قاعدگی می باشید بهتر است آزمایش ادرار انجام ندهید مگر با تجویز پزشک متخصص که با استفاده از تامپون از خونریزی جلوگیری می شود.