بیوشیمی

بيوشيمي

بخش مهمی در آزمایشگاه به نام بیوشیمی وجود دارد که آزمایش های فراوانی در آن انجام میشود. برای ارزیابی عملکرد بدن چه در دوران بیماری و چه در دوران بهبودی ( چکاب بدن) از آزمایشات این بخش استفاده می شود. آزمایشاتی که در این بخش وجود دارد شامل بیوشیمی خون، بیوشیمی ادرار، بررسی بیوشیمی مایعات بدن از طریق اندازه گیری و بررسی  نمونه های خون ، ادرار و مایعاتی مانند مایع نخاع، مایع آسیت، مایع سینوویال و مایع پلور انجام می شود.

آزمایشگاه قاضی عسگر یکی از بهترین و مجهزترین آزمایشگاه در اصفهان می باشد که با داشتن کادر مجرب و متخصص و امکانات پیشرفته پاسخگوی مراجعین به این مرکز پزشکی می باشد.