بخش هماتولوژی

بخش هماتولوژی

در این بخش از آزمایشگاه نمونه ای از خون بیمار گرفته شده و مواردی از قبیل تعداد گلبول های سفید، قرمز، پلاکت ها و نیز تعداد افتراقی انواع گلبول های سفید بررسی می شود. در این آزمایشات انواع کم خونی (آنمی ) ، عفونتها و سرطان های خون تشخیص داده می شود. این بررسی از طریق دستگاه سلول شمار خودکار ( سل کانتر) و از طریق میکروسکوپ انجام می شود. برای افرادی باید جراحی انجام دهند پیش از عمل آزمایشهایی به نام PTT ، PT انجام می شود. این آزمایشات برای ارزیابی اولیه سیستم انعقادی گردش خون بدن بیمار می باشد . از دیگر آزمایش هایی که در بخش هماتولوژی انجام می شود آزمایش ESR می باشد که با تست های دیگر درصورت تشخیص پزشک متخصص انجام می شود. برخی از تست ها به صورت اورژانسی و در فوریت باید انجام شود . آزمایشگاه قاضی عسگر در اصفهان در ساعتهاتی مختلف از شبانه روز پاسخگوی بیماران می باشد.